Project-Partner – ditt stöd inom bygg- och installationsteknik

Project-Partner erbjuder tekniska konsulttjänster inom bygg- och installationsteknik. Vi hjälper dig genom hela byggprocessen, från idé till färdig anläggning. Kontakta oss om du vill ha hjälp med entreprenadbesiktning, kontroll, projektledning eller installationssamordning. Project-Partner har personcertifikat som entreprenadbesiktningsman (KIWA/Swedcert), kontrollansvarig (RISE) samt projektledare (ICPL).

Entreprenadbesiktning

Project-Partner erbjuder kvalificerade tjänster inom besiktning. Vi är certifierade som entreprenadbesiktningsman.

Kontrollansvarig

Project-Partner erbjuder kvalificerade tjänster inom kontroll. Vi är certifierade som kontrollansvarig enligt PBL.

Ledning och samordning

Project-Partner ser till att affärer, teknik och människor samspelar genom ledning och samordning.

Bygg – Installation – Industri

Project-Partner har lång erfarenhet av projektledning och vi erbjuder oss att ta projektledarskapet för hela eller delar av ett projekt.

Fokus ligger ofta på installationssystemens utförande och funktion. Med vår kompetens och erfarenhet hjälper vi våra kunder med sina projekt, från idé till verklighet. Vi bistår bygg- och installationsföretag, fastighetsägare och industrier med ledning och stöd, förstudier och upphandlingar. Vidare genom projekten som kontrollansvarig, projekt- och byggledare, installationssamordnare och, där det är förenligt, som besiktningsman.

Vårt mål är att resan från idé till verklighet bli trygg och enkel.

Vision:

”Kundernas självklara samarbetspartner när strategiskt viktiga projekt ska genomföras.”