Project-Partner erbjuder kvalificerade tjänster inom kontroll.

Vi är certifierade som kontrollansvarig enligt PBL (RISE) med högsta behörighet. Stor kunskap om byggprocess och installationssystem är nödvändigt för att kunna styra kvalitetsarbetet rätt.

Project-Partner erbjuder kvalificerade tjänster inom kontroll.

Vi är certifierade som kontrollansvarig enligt PBL (RISE) med högsta behörighet. Stor kunskap om byggprocess och installationssystem är nödvändigt för att kunna styra kvalitetsarbetet rätt.

Kontrollansvaret är viktigt i alla projekt

Dagens byggprojekt är ofta tekniskt komplexa och då inte minst installationerna. I projekt med stor andel installationer och installationssystem är det därför en klar fördel att ha en kontrollansvarig som kan anpassa kontrollinsatserna för att göra störst nytta.

Logotyp RI.SEDet är också ett sätt att minska dubbelarbete genom att kontrollmomenten som byggnadsnämnden kräver kan vävas in i de kontroller som ändå görs för att säkerställa att beställaren får rätt kvalitet.

Kontrollansvarig enligt PBL:

  • Under många år har KA varit ett begrepp när man utför mark, bygg- och rivningsarbeten. KA är en förkortning som numera utläses Kontrollansvarig (KA). Fram till 2 maj 2011 var benämningen Kvalitetsansvarig.

  • Kontrollansvarig måste finnas för alla byggen som kräver bygglov. Du kan som byggherre anlita oss som kontrollansvarig.

  • För att uppfylla gällande lagar, förordningar, föreskrifter, krävs att byggherren anlitar en certifierad kontrollansvarig. Det är KA som ska se till att samhällets minimikrav för en byggnad uppfylls. För att säkerställa att den kontrollansvarige har den kompetens som behövs ska alla KA vara certifierade.

  • KA ska upprätta en så kallad kontrollplan och se till att alla som deltar i byggprocessen arbetar enligt kontraktshandlingarna och byggreglerna. Detta sker genom egenkontroll, vilket innebär att projektörer likväl som hantverkare själva ska intyga att de följt gällande regler vid utfört arbete.

  • KA ska anmälas redan när man söker bygglov och ska också delta i det tekniska samrådet med kommunen, vara med på besiktningar samt själv besöka byggplatsen ett antal gånger.

  • KA är byggherrens konsult.

Offertförfrågan

    Förfrågan - Beskriv ditt önskemål så utförligt som möjligt för bästa återkoppling