Project-Partner erbjuder kvalificerade tjänster inom entreprenadbesiktning.

Vi är certifierade som entreprenadbesiktningsman. Som besiktningsman och kontrollant så krävs stort kunnande inom entreprenadjuridik, bygglagstiftning och tekniska bestämmelser. Vi i Projekt-Partner är specialiserade inom dessa områden.

Project-Partner erbjuder kvalificerade tjänster inom entreprenadbesiktning.

Vi är certifierade som entreprenadbesiktningsman. Som besiktningsman och kontrollant så krävs stort kunnande inom entreprenadjuridik, bygglagstiftning och tekniska bestämmelser. Vi i Projekt-Partner är specialiserade inom dessa områden.

Lång erfarenhet av entreprenadbesiktning

Logotyp KIWAProject-Partner har lång erfarenhet av besiktningar av både entreprenader och olika typer av statusbesiktningar. Vi erbjuder certifierad entreprenadbesiktningsman (Kiwa/Swedcert) samt certifierad kontrollansvarig PBL (RISE) med mycket god kunskap inom entreprenadjuridik, tekniska bestämmelser och myndighetskrav.

Project-Partners erbjudande omfattar:

  • Certifierad entreprenadbesiktningsman (Kiwa/Swedcert) samt certifierad kontrollansvarig PBL (RISE), nivå K.
  • Besiktningar av mindre entreprenader eller som biträdande besiktningsman för bygg, elkrafttekniska installationer eller styr- och övervakningssystem.
  • Huvudbesiktningsman och KA i en och samma person med ansvar för hela besiktningsgenomförandet.
  • Fortlöpande besiktningar från byggstart till fullt färdig produkt.
  • Biträda vid utredningar och tvister.

Statusbesiktningar eller Teknisk Due Diligence (TDD)

Enligt reglerna i ABT06 kap 7 §4 så finns möjlighet att besiktiga entreprenadens status. Sådan besiktning kan avse funktion, prestanda, underhållsnivå och andra förhållanden vid en viss tidpunkt. Det blir också vanligare med förvärv av byggnader som är under planering eller uppförande, där överlåtelsen sker innan eller mitt under entreprenaden. Project-Partner erbjuder hjälp med olika typer av statusbesiktningar av entreprenaden under genomförandeskedet.

Inför fastighetsköp/försäljningar krävs ofta omfattande undersökningar för att bedöma teknisk status. Project-Partner kan enskilt eller i samverkan med andra konsulter erbjuda genomförande av Teknisk Due Diligence (TDD).

Offertförfrågan

Förfrågan - Beskriv ditt önskemål så utförligt som möjligt för bästa återkoppling

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) vill vi informera om att dina personuppgifter från vårt webbformulär kommer att behandlas. Vi sparar och behandlar personuppgifter så som namn, e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig och besvara ditt meddelande. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke som du lämnade innan du skickade in webbformuläret. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post birger.johansson@project-partner.se.
Läs mer på sidan Integritet / GDPR.