Project-Partner erbjuder kvalificerade tjänster inom entreprenadbesiktning.

Vi är certifierade som entreprenadbesiktningsman. Som besiktningsman och kontrollant så krävs stort kunnande inom entreprenadjuridik, bygglagstiftning och tekniska bestämmelser. Vi i Projekt-Partner är specialiserade inom dessa områden.

Project-Partner erbjuder kvalificerade tjänster inom entreprenadbesiktning.

Vi är certifierade som entreprenadbesiktningsman. Som besiktningsman och kontrollant så krävs stort kunnande inom entreprenadjuridik, bygglagstiftning och tekniska bestämmelser. Vi i Projekt-Partner är specialiserade inom dessa områden.

Lång erfarenhet av entreprenadbesiktning

Logotyp KIWAProject-Partner har lång erfarenhet av besiktningar av både entreprenader och olika typer av statusbesiktningar. Vi erbjuder certifierad entreprenadbesiktningsman (Kiwa/Swedcert) samt certifierad kontrollansvarig PBL (RISE) med mycket god kunskap inom entreprenadjuridik, tekniska bestämmelser och myndighetskrav.

Project-Partners erbjudande omfattar:

  • Certifierad entreprenadbesiktningsman (Kiwa/Swedcert) samt certifierad kontrollansvarig PBL (RISE), nivå K.
  • Besiktningar av mindre entreprenader eller som biträdande besiktningsman för bygg, elkrafttekniska installationer eller styr- och övervakningssystem.
  • Huvudbesiktningsman och KA i en och samma person med ansvar för hela besiktningsgenomförandet.
  • Fortlöpande besiktningar från byggstart till fullt färdig produkt.
  • Biträda vid utredningar och tvister.

Statusbesiktningar eller Teknisk Due Diligence (TDD)

Enligt reglerna i ABT06 kap 7 §4 så finns möjlighet att besiktiga entreprenadens status. Sådan besiktning kan avse funktion, prestanda, underhållsnivå och andra förhållanden vid en viss tidpunkt. Det blir också vanligare med förvärv av byggnader som är under planering eller uppförande, där överlåtelsen sker innan eller mitt under entreprenaden. Project-Partner erbjuder hjälp med olika typer av statusbesiktningar av entreprenaden under genomförandeskedet.

Inför fastighetsköp/försäljningar krävs ofta omfattande undersökningar för att bedöma teknisk status. Project-Partner kan enskilt eller i samverkan med andra konsulter erbjuda genomförande av Teknisk Due Diligence (TDD).

Offertförfrågan

    Förfrågan - Beskriv ditt önskemål så utförligt som möjligt för bästa återkoppling