Project-Partner ser till att affärer, teknik och människor samspelar genom ledning och samordning.

Installationssamordnaren samordnar de olika disciplinerna i ett byggprojekt, till exempel el, luft och rör.

Project-Partner ser till att affärer, teknik och människor samspelar genom ledning och samordning.

Installationssamordnaren samordnar de olika disciplinerna i ett byggprojekt, till exempel el, luft och rör.

Ledning och samordning

Projektledning

Logotyp ICPLProject-Partner erbjuder kvalificerade tjänster inom projektledning. Vi ser till att affärer, teknik och människor samspelar, vilket är en förutsättning för framgångsrika projekt. Vi baserar alltid projekt- och arbetsmodell efter kundens situation och behov. Uppdragen genomförs i nära samverkan mellan kunden och oss.

Exempel på tjänster inom projektledning:

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Arbetsmiljösamordning, BAS-P och BAS-U

 • Montage- och byggledning

Logotyp Elsäkerhetsverket

Installationssamordning

Installationssamordnaren samordnar de olika aktörerna i ett byggprojekt, till exempel beställare, arkitekt, bygg och installatör. Vi erbjuder oss ta rollen som installationssamordnare i ert projekt.

Installationssamordnaren:

 • Samordnar de olika disciplinerna i ett byggprojekt, till exempel el, luft och rör.

 • Leder och samordnar projekteringsfasen i byggprojekt.

 • Tidsplanerar, arbetsbereder och samordnar kritiska installationsmoment.

 • Styr installationsmomenten mot projektets projektplan, budget och tidplan.

 • Handlägger och dokumenterar avvikelser.

 • Följer upp egenkontroll och provningar.

 • Samordnar arbetet med projektets DU instruktioner och relationshandlingar.

 • Leder och genomför arbetet med CE-märkning.

 • Leder/deltar i samordnad provning.

 • Håller koll på teknik och metod vid driftsättning.

 • Samordnar överlämnande från produktionsskede till förvaltningsskede.

 • Biträder vid besiktningar.

Offertförfrågan

Förfrågan - Beskriv ditt önskemål så utförligt som möjligt för bästa återkoppling

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) vill vi informera om att dina personuppgifter från vårt webbformulär kommer att behandlas. Vi sparar och behandlar personuppgifter så som namn, e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig och besvara ditt meddelande. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke som du lämnade innan du skickade in webbformuläret. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post birger.johansson@project-partner.se.
Läs mer på sidan Integritet / GDPR.