Project-Partner ser till att affärer, teknik och människor samspelar genom ledning och samordning.

Installationssamordnaren samordnar de olika disciplinerna i ett byggprojekt, till exempel el, luft och rör.

Project-Partner ser till att affärer, teknik och människor samspelar genom ledning och samordning.

Installationssamordnaren samordnar de olika disciplinerna i ett byggprojekt, till exempel el, luft och rör.

Ledning och samordning

Projektledning

Logotyp ICPLProject-Partner erbjuder kvalificerade tjänster inom projektledning. Vi ser till att affärer, teknik och människor samspelar, vilket är en förutsättning för framgångsrika projekt. Vi baserar alltid projekt- och arbetsmodell efter kundens situation och behov. Uppdragen genomförs i nära samverkan mellan kunden och oss.

Exempel på tjänster inom projektledning:

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Arbetsmiljösamordning, BAS-P och BAS-U

 • Montage- och byggledning

Logotyp Elsäkerhetsverket

Installationssamordning

Installationssamordnaren samordnar de olika aktörerna i ett byggprojekt, till exempel beställare, arkitekt, bygg och installatör. Vi erbjuder oss ta rollen som installationssamordnare i ert projekt.

Installationssamordnaren:

 • Samordnar de olika disciplinerna i ett byggprojekt, till exempel el, luft och rör.

 • Leder och samordnar projekteringsfasen i byggprojekt.

 • Tidsplanerar, arbetsbereder och samordnar kritiska installationsmoment.

 • Styr installationsmomenten mot projektets projektplan, budget och tidplan.

 • Handlägger och dokumenterar avvikelser.

 • Följer upp egenkontroll och provningar.

 • Samordnar arbetet med projektets DU instruktioner och relationshandlingar.

 • Leder och genomför arbetet med CE-märkning.

 • Leder/deltar i samordnad provning.

 • Håller koll på teknik och metod vid driftsättning.

 • Samordnar överlämnande från produktionsskede till förvaltningsskede.

 • Biträder vid besiktningar.

Offertförfrågan

  Förfrågan - Beskriv ditt önskemål så utförligt som möjligt för bästa återkoppling