Project-Partner har sedan många år ett samarbete med INSU (Installationsbranschens utbildningscentrum) inom utbildningsledning för kompetensutveckling av projektledare inom installationsbranschen. Utbildningarna förbereder projektledarna för ledarutmaningar i komplexa installationsprojekt.

Senaste uppdraget omfattar utbildning av projektledare hos ett av landets ledande installationsföretag. Utbildningen omfattar 14 kursdagar fördelat på sex tillfällen. Utbildningen är förberedande för personcertifiering, ICPL (Installationsbranschens Certifierade Projektledare).

Nyhet INSU