Arbetet med nya stadsbiblioteket i Kalmar har startat. Projektet drivs i samverkansform/partnering. Byggherre och entreprenör samverkar i en gemensam organisation med målet att skapa en slutprodukt som uppfyller nyttjarens krav. Project-Partner bidrar med projektledningstjänster i projektet.

Det gamla posthuset i Kalmar förvandlas nu till nytt stadsbibliotek.

Nyhet Stadsbiblioteket

Nyhet Stadsbiblioteket